Stilte

Stilte vormt samen met eenzaamheid één van de pijlers van de karmelspiritualiteit* van sedert de Regel* van Albertus. Stilte is een...

Stein, Edith

Duits-Joodse filosofe, geboren te Breslau in 1891 en gestorven te Auschwitz in 1942, leerlinge van Edmund Husserl, die gaandeweg...

Spiritualiteit

Het woord ruikt naar dualisme — het geestelijke beter dan het materiële — maar in feite is niet een immaterieel leven bedoeld, maar het...

Sensualiteit

Sensualiteit is een synoniem voor 'zintuiglijkheid', van het Latijn afkomstig. Dit klink al heel anders: het gewicht van taal. In het...

Schrift, Heilige

Vroeger zei men dat de Westerse monotheïsmen openbaringsreligies zijn en de Oosterse religies natuurreligies. Alle religies* zijn in...

Scapulier

Lang bruin stuk stof dat de karmeliet(es)* over zich heen draagt en in de volksvroomheid als een kleine medaille rond de hals gedragen...

Rust

Innerlijke vrede* is een aspect van de alzijdige vrede waarnaar de mens en de mysticus* streeft. De spiritualiteit van de Oosterse kerken...

Religie

Het woord 'religie' wordt meestal etymologisch geduid als 'verbondenheid' (van het Latijnse werkwoord 'religare', verbinden), maar deze...