Regel (van Albertus, van de Karmel)

De eerste karmelieten* op de berg Karmel* vroegen aan de plaatselijke patriarch een bindende tekst die hun levensprogramma weerspiegelde....

Potior pars

Dit is een Latijnse uitdrukking die in de traditie van de Karmel* voorkomt om erop te wijzen dat het contemplatieve* deel doorweegt op...

Politiek

Het woord 'politiek' komt van het Grieks en betekent zorg voor de stad/staat. Er is dus niets vies aan politiek, integendeel. Het doel...

Overgave

Een woord dat buiten de religieuze context geen goede klank heeft. Overgave speelt niettemin een even belangrijke rol in de Karmel als...

Gebrokenheid

‘We were broken then but now we’re borderline’: het is de laatste zin van het laatste nummer uit het (voorlopig) laatste album van de...

Ontwaken

In de joods-christelijke traditie wordt de omvorming* van de mens in 'God'* gezien als een verlossing*: de goddelijke Ander bevrijdt de...

Omvorming

In de spiritualiteit* en mystiek* van de Karmel* staat de omvorming centraal. Het spirituele proces is een progressieve transformatie van...

Non-dualiteit

Platonisme, Aristotelisch denken, Romeinse invloeden, gnostische invloeden, cartesiaanse denken: dit en nog veel meer heeft het Westen...