Zoeken

'God'

Bijgewerkt op: 27 feb. 2019


Naam die mensen geven aan het Ultieme*, het Mysterie*, het Goddelijke in bijna alle religies, en die ondanks zijn historische beladenheid maar best bewaard kan blijven - om de band met het verleden te bewaren (aldus Martin Buber).

Vele mystici maken een onderscheid tussen de persoonlijk opgevatte 'God' en de onkenbare godheid die daar achter schuilt. Het 'persoon'-zijn van 'God' is inderdaad a.h.w. een theatermasker (Gr. 'prosopoon') waarachter God verborgen gaat en waardoorheen 'hij' zich openbaart (Gr. 'per-sonare'). Het is dus juister te zeggen dat men 'God' kan ervaren als ware Die een persoon. In de joodse mystiek* wordt daarom vaak 'G-d' of 'G*d' gebruikt. God is geen hij of zij of het, maar een Mysterie dat tegelijk boven alles staat en in alles is. Tegelijk werd dit Mysterie voor ons oneindig concreet in Jezus* van Nazareth.

De Duitse filosoof Karl Jaspers spreekt heel mooi van het 'Omvattende' ('das Umgreifende'). De Duitse theoloog Eberhard Jüngel spreekt van 'God' als 'het mysterie* van de wereld'.

Recente blogposts

Alles weergeven

Belangrijke metafoor voor in de spiritualiteit. De eerste karmelieten* op de berg Karmel* inspireerden zich aan de woestijnvaders, dit waren christenen, mannen en vrouwen ('woestijnmoeders' dan), die

In alle spirituele* en mystieke* tradities speelt de metafoor van de weg een grote rol: de eenwording* met en omvorming* van de mens in het Ultieme* is een gradueel en langzaam proces, een weg die moe

Vrede is het allerkostbaarste goed. Zonder vrede kan al de rest niet. Het streefdoel van elke (spirituele) mens en van de mysticus* is de vrede: spirituele vrede in het allerdiepste centrum* — vrede m