'God'

Bijgewerkt: 27 feb 2019


Naam die mensen geven aan het Ultieme*, het Mysterie*, het Goddelijke in bijna alle religies, en die ondanks zijn historische beladenheid maar best bewaard kan blijven - om de band met het verleden te bewaren (aldus Martin Buber).

Vele mystici maken een onderscheid tussen de persoonlijk opgevatte 'God' en de onkenbare godheid die daar achter schuilt. Het 'persoon'-zijn van 'God' is inderdaad a.h.w. een theatermasker (Gr. 'prosopoon') waarachter God verborgen gaat en waardoorheen 'hij' zich openbaart (Gr. 'per-sonare'). Het is dus juister te zeggen dat men 'God' kan ervaren als ware Die een persoon. In de joodse mystiek* wordt daarom vaak 'G-d' of 'G*d' gebruikt. God is geen hij of zij of het, maar een Mysterie dat tegelijk boven alles staat en in alles is. Tegelijk werd dit Mysterie voor ons oneindig concreet in Jezus* van Nazareth.

De Duitse filosoof Karl Jaspers spreekt heel mooi van het 'Omvattende' ('das Umgreifende'). De Duitse theoloog Eberhard Jüngel spreekt van 'God' als 'het mysterie* van de wereld'.