Rust

Bijgewerkt: 27 feb 2019


Innerlijke vrede* is een aspect van de alzijdige vrede waarnaar de mens en de mysticus* streeft. De spiritualiteit van de Oosterse kerken wordt soms 'hesychasme' genoemd, naar het Griekse 'hèsuchia', rust. De spirituele* reis is een verdieping van de beleving van innerlijke vrede, tot zij de mens zo heeft ingepalmd dat hij haar kan uitdragen om zich heen.

Teresa van Jezus* beschrijft een eerste vorm van mystiek gebed als het 'gebed* van rust' omdat hier een iets grotere passiviteit optreedt. 

De hoogste vorm van mystieke omvorming* wordt door de Vlaamse mysticus Jan van Ruusbroec de 'ghemeyne mensch' genoemd, de mens die gemeenschappelijk geworden is, de mens die rust gevonden heeft en overal om zich heen rust schept, zoals de Jezus* van de vier evangelies.