Zoeken

Actie

 
Actie en contemplatie* zijn complementair: inzet en inkeer*, werk en gebed*, politiek en mystiek*. Actie is alle vorm van engagement en werk in kerk, religie* en samenleving. In de kerk wordt actie soms wel pastoraat (herderlijk werk) ofwel apostolaat (zendingswerk) genoemd.

In de Karmel* wordt actie gezien als voortvloeiend uit contemplatie. De eigen opdracht of taak van de Karmel is het doorgeven van de contemplatie zelf: m.a.w. niet zozeer het gecontempleerde (geloofsinzichten bvb.) doorgeven maar de (praktijk van) de contemplatie doorgeven. Het 'apostolaat' van de Karmel is m.a.w. het apostolaat van de spiritualiteit, van de mystiek, van het gebed...

Recente blogposts

Alles weergeven

Belangrijke metafoor voor in de spiritualiteit. De eerste karmelieten* op de berg Karmel* inspireerden zich aan de woestijnvaders, dit waren christenen, mannen en vrouwen ('woestijnmoeders' dan), die

In alle spirituele* en mystieke* tradities speelt de metafoor van de weg een grote rol: de eenwording* met en omvorming* van de mens in het Ultieme* is een gradueel en langzaam proces, een weg die moe

Vrede is het allerkostbaarste goed. Zonder vrede kan al de rest niet. Het streefdoel van elke (spirituele) mens en van de mysticus* is de vrede: spirituele vrede in het allerdiepste centrum* — vrede m