Actie

 
Actie en contemplatie* zijn complementair: inzet en inkeer*, werk en gebed*, politiek en mystiek*. Actie is alle vorm van engagement en werk in kerk, religie* en samenleving. In de kerk wordt actie soms wel pastoraat (herderlijk werk) ofwel apostolaat (zendingswerk) genoemd.

In de Karmel* wordt actie gezien als voortvloeiend uit contemplatie. De eigen opdracht of taak van de Karmel is het doorgeven van de contemplatie zelf: m.a.w. niet zozeer het gecontempleerde (geloofsinzichten bvb.) doorgeven maar de (praktijk van) de contemplatie doorgeven. Het 'apostolaat' van de Karmel is m.a.w. het apostolaat van de spiritualiteit, van de mystiek, van het gebed...