Broeder/pater


Een karmeliet* kan broeder en/of pater zijn. Een broeder is een kloosterling (karmeliet) die verkoos om zich niet tot priester te laten wijden. Een pater is een broeder die zich tot priester liet wijden. 'Pater' is 'vader' in het Latijn.

Hervormster* Teresa* van Jezus dacht de broeders in belangrijke mate als assistenten van de zusters karmelietessen* en wenste daarom dat ze priester zouden zijn; daarom vind je in de Karmel vooral broeders-priesters, dus paters. Maar we zijn ook en vooral allen broeders, in navolging van Jezus*.