Charisma

Bijgewerkt: 27 feb 2019


Groeperingen kunnen net als individuen een bepaald charisma hebben, d.w.z. een talent, gave, opdracht die hen in het bijzonder verleend is, met het oog op een speciaal dienstwerk in de wereld of in een religie*. Het charisma van de Karmel* is dat van de mystiek* en de inwijding tot mystiek (technisch 'mystagogie' geheten).

De Nederlandse karmeliet* Titus Brandsma wijst er op dat een heel belangrijk document van de traditie van de Karmel — het Boek van de Eerste Monniken — de leden van de Karmel expliciet uitnodigt tot het mystieke leven en de mystieke ervaring. Hij voegt eraan toe dat de vormingstijd vooral daaraan aandacht moet besteden.