Zoeken

Charisma

Bijgewerkt op: 27 feb. 2019


Groeperingen kunnen net als individuen een bepaald charisma hebben, d.w.z. een talent, gave, opdracht die hen in het bijzonder verleend is, met het oog op een speciaal dienstwerk in de wereld of in een religie*. Het charisma van de Karmel* is dat van de mystiek* en de inwijding tot mystiek (technisch 'mystagogie' geheten).

De Nederlandse karmeliet* Titus Brandsma wijst er op dat een heel belangrijk document van de traditie van de Karmel — het Boek van de Eerste Monniken — de leden van de Karmel expliciet uitnodigt tot het mystieke leven en de mystieke ervaring. Hij voegt eraan toe dat de vormingstijd vooral daaraan aandacht moet besteden.

Recente blogposts

Alles weergeven

Belangrijke metafoor voor in de spiritualiteit. De eerste karmelieten* op de berg Karmel* inspireerden zich aan de woestijnvaders, dit waren christenen, mannen en vrouwen ('woestijnmoeders' dan), die

In alle spirituele* en mystieke* tradities speelt de metafoor van de weg een grote rol: de eenwording* met en omvorming* van de mens in het Ultieme* is een gradueel en langzaam proces, een weg die moe

Vrede is het allerkostbaarste goed. Zonder vrede kan al de rest niet. Het streefdoel van elke (spirituele) mens en van de mysticus* is de vrede: spirituele vrede in het allerdiepste centrum* — vrede m