Contemplatie

Bijgewerkt: 27 feb 2019


Complement van actie*. Contemplatie wordt vaak als synoniem gezien met mystiek*: contemplatief gebed* als mystiek gebed.

Bij Johannes* van het Kruis is vaak sprake van de tweedeling meditatie* — contemplatie*, waarbij meditatie dan algemeen staat voor elke vorm van actief-methodisch gebed (en in het bijzonder voor bidden met de Heilige Schrift*), en contemplatie voor het meer passieve bidden zonder dat nog één of andere methode nodig is. 

Contemplatie is het bidden van het hart, in stilte*, na het bidden van het verstand, met woorden en begrippen. De overgang van meditatie naar contemplatie is natuurlijk geleidelijk en vloeiend, niet abrupt.