Zoeken

Contemplatie

Bijgewerkt op: 27 feb. 2019


Complement van actie*. Contemplatie wordt vaak als synoniem gezien met mystiek*: contemplatief gebed* als mystiek gebed.

Bij Johannes* van het Kruis is vaak sprake van de tweedeling meditatie* — contemplatie*, waarbij meditatie dan algemeen staat voor elke vorm van actief-methodisch gebed (en in het bijzonder voor bidden met de Heilige Schrift*), en contemplatie voor het meer passieve bidden zonder dat nog één of andere methode nodig is. 

Contemplatie is het bidden van het hart, in stilte*, na het bidden van het verstand, met woorden en begrippen. De overgang van meditatie naar contemplatie is natuurlijk geleidelijk en vloeiend, niet abrupt.

Recente blogposts

Alles weergeven

Belangrijke metafoor voor in de spiritualiteit. De eerste karmelieten* op de berg Karmel* inspireerden zich aan de woestijnvaders, dit waren christenen, mannen en vrouwen ('woestijnmoeders' dan), die

In alle spirituele* en mystieke* tradities speelt de metafoor van de weg een grote rol: de eenwording* met en omvorming* van de mens in het Ultieme* is een gradueel en langzaam proces, een weg die moe

Vrede is het allerkostbaarste goed. Zonder vrede kan al de rest niet. Het streefdoel van elke (spirituele) mens en van de mysticus* is de vrede: spirituele vrede in het allerdiepste centrum* — vrede m