Zoeken

Dialoog

Bijgewerkt op: 27 feb. 2019


In het begin was de dialoog...' (Martin Buber).

Alle leven is uitwisseling, spreken met en worden door de ander. De mens als individu en als genus wordt in dialoog met de kosmos* en haar Mysterie*. Dialoog met elkaar laat religies* zich ontwikkelen en verfijnen, door het bijkomstige van het wezenlijke te leren onderscheiden.

Door zijn mystieke* karakter en roeping is de Karmel* goed geplaatst om de dialoog tussen mensen en tussen religies te bevorderen. De teresiaanse Hervorming* ontstond in een context van vruchtbare interreligieuze dialoog tussen joden, moslims en christenen. Haar mystieke* traditie heeft vele thema's gemeen met de mystiek van het jodendom en de islam, maar ook in het verre Oosten zijn Teresa* van Jezus en Johannes* van het Kruis gewaardeerde gesprekspartners.

De dialogale vriendschapsmystiek van Teresa is reeds met diverse psychologische en psychotherapeutische stromingen in verband gebracht.

Recente blogposts

Alles weergeven

Belangrijke metafoor voor in de spiritualiteit. De eerste karmelieten* op de berg Karmel* inspireerden zich aan de woestijnvaders, dit waren christenen, mannen en vrouwen ('woestijnmoeders' dan), die

In alle spirituele* en mystieke* tradities speelt de metafoor van de weg een grote rol: de eenwording* met en omvorming* van de mens in het Ultieme* is een gradueel en langzaam proces, een weg die moe

Vrede is het allerkostbaarste goed. Zonder vrede kan al de rest niet. Het streefdoel van elke (spirituele) mens en van de mysticus* is de vrede: spirituele vrede in het allerdiepste centrum* — vrede m