Dialoog

Bijgewerkt: 27 feb 2019


In het begin was de dialoog...' (Martin Buber).

Alle leven is uitwisseling, spreken met en worden door de ander. De mens als individu en als genus wordt in dialoog met de kosmos* en haar Mysterie*. Dialoog met elkaar laat religies* zich ontwikkelen en verfijnen, door het bijkomstige van het wezenlijke te leren onderscheiden.

Door zijn mystieke* karakter en roeping is de Karmel* goed geplaatst om de dialoog tussen mensen en tussen religies te bevorderen. De teresiaanse Hervorming* ontstond in een context van vruchtbare interreligieuze dialoog tussen joden, moslims en christenen. Haar mystieke* traditie heeft vele thema's gemeen met de mystiek van het jodendom en de islam, maar ook in het verre Oosten zijn Teresa* van Jezus en Johannes* van het Kruis gewaardeerde gesprekspartners.

De dialogale vriendschapsmystiek van Teresa is reeds met diverse psychologische en psychotherapeutische stromingen in verband gebracht.