Zoeken

Eenheid

Bijgewerkt op: 27 feb. 2019


We verlangen naar eenheid: (psychologische) innerlijke eenheid, (relationele) onderlinge eenheid, (religieuze) eenheid met het Ultieme*. Het religieuze* streven naar eenheid met het Ultieme wordt mystiek* als er een grotere passiviteit en onmiddellijkheid optreedt.

Omdat het Ultieme niet enkel 'radicaal-Anders' is maar evengoed 'niet-Anders' is dan het zelf en de medemens(en) is authentieke innerlijke eenheid en relationele eenheid steeds ook eenheid met het Ultieme, en omgekeerd.

In een meer dualistische werkelijkheidsbeleving wordt mystiek als eenheidservaring met een persoonlijk opgevatte 'God' gezien, in een meer non-dualistische* werkelijkheidsbeleving is mystiek meer de ervaring van de eenheid-van-alles: mens, kosmos en 'God'.

Recente blogposts

Alles weergeven

Belangrijke metafoor voor in de spiritualiteit. De eerste karmelieten* op de berg Karmel* inspireerden zich aan de woestijnvaders, dit waren christenen, mannen en vrouwen ('woestijnmoeders' dan), die

In alle spirituele* en mystieke* tradities speelt de metafoor van de weg een grote rol: de eenwording* met en omvorming* van de mens in het Ultieme* is een gradueel en langzaam proces, een weg die moe

Vrede is het allerkostbaarste goed. Zonder vrede kan al de rest niet. Het streefdoel van elke (spirituele) mens en van de mysticus* is de vrede: spirituele vrede in het allerdiepste centrum* — vrede m