Eenheid

Bijgewerkt: 27 feb 2019


We verlangen naar eenheid: (psychologische) innerlijke eenheid, (relationele) onderlinge eenheid, (religieuze) eenheid met het Ultieme*. Het religieuze* streven naar eenheid met het Ultieme wordt mystiek* als er een grotere passiviteit en onmiddellijkheid optreedt.

Omdat het Ultieme niet enkel 'radicaal-Anders' is maar evengoed 'niet-Anders' is dan het zelf en de medemens(en) is authentieke innerlijke eenheid en relationele eenheid steeds ook eenheid met het Ultieme, en omgekeerd.

In een meer dualistische werkelijkheidsbeleving wordt mystiek als eenheidservaring met een persoonlijk opgevatte 'God' gezien, in een meer non-dualistische* werkelijkheidsbeleving is mystiek meer de ervaring van de eenheid-van-alles: mens, kosmos en 'God'.