Zoeken

Eenzaamheid

Bijgewerkt op: 27 feb. 2019


Eenzaamheid is een zware menselijke beproeving en een gesel van deze tijd. In de religieuze tradities hanteert men echter een ander begrip van eenzaamheid, als het alleen-zijn met het Ultieme*.

Thomas Merton wijst erop dat religieuze specialisten van deze 'positieve eenzaamheid' (de uitdrukking is van Henri Nouwen) geroepen zijn om in het alleen-zijn de afgronden van de 'negatieve eenzaamheid' (H. Nouwen) te peilen en er de lichtende aanwezigheid van het Mysterie op te delven, zodat zij aan hun lijdende tijdgenoten in de samenleving een uitweg kunnen wijzen.

Ook in de Karmel speelt eenzaamheid een dergelijke rol.

Recente blogposts

Alles weergeven

Belangrijke metafoor voor in de spiritualiteit. De eerste karmelieten* op de berg Karmel* inspireerden zich aan de woestijnvaders, dit waren christenen, mannen en vrouwen ('woestijnmoeders' dan), die

In alle spirituele* en mystieke* tradities speelt de metafoor van de weg een grote rol: de eenwording* met en omvorming* van de mens in het Ultieme* is een gradueel en langzaam proces, een weg die moe

Vrede is het allerkostbaarste goed. Zonder vrede kan al de rest niet. Het streefdoel van elke (spirituele) mens en van de mysticus* is de vrede: spirituele vrede in het allerdiepste centrum* — vrede m