Zoeken

Gebed

Bijgewerkt op: 27 feb. 2019


Dialoog* van de persoonlijke mens met het persoonlijk voorgestelde Ultieme*. 

Door dit aanspreken van 'God'* treedt de mens uit zichzelf, zoekt hij/zij vereniging* met het Ultieme en tenslotte de algehele omvorming* daarin. In de Bijbel* is het menselijke spreken in feite antwoord op het voorafgaande spreken van 'God', en dus ten diepste een luisteren naar de ander. De dialoog met 'God' loopt voor christenen langs Jezus*.

Deze uitwisseling wordt in de Karmel* graag voorgesteld als een zaak van vriendschap* en (a.h.w. huwelijks)liefde*, en als een onophoudelijk groeiproces met herkenbare momenten. Edith Stein* ziet het als de taak van de Karmel om vooral de delicate overgang te begeleiden van bidden* volgens een bepaalde, actieve methode — 'meditatie'* geheten — naar bidden zonder methode en met grotere passiviteit — 'contemplatie'* geheten. Van gewoon gebed naar meer mystiek* gebed dus.

Op voorwaarde dat men 'gebed' niet te eng opvat, maar het ziet als een vitale levenshouding, zou men bij wijze van boutade kunnen stellen dat de Karmel is: 'bidden en leren bidden...'

Recente blogposts

Alles weergeven

Belangrijke metafoor voor in de spiritualiteit. De eerste karmelieten* op de berg Karmel* inspireerden zich aan de woestijnvaders, dit waren christenen, mannen en vrouwen ('woestijnmoeders' dan), die

In alle spirituele* en mystieke* tradities speelt de metafoor van de weg een grote rol: de eenwording* met en omvorming* van de mens in het Ultieme* is een gradueel en langzaam proces, een weg die moe

Vrede is het allerkostbaarste goed. Zonder vrede kan al de rest niet. Het streefdoel van elke (spirituele) mens en van de mysticus* is de vrede: spirituele vrede in het allerdiepste centrum* — vrede m