Geloof

Bijgewerkt: 27 feb 2019


Het Latijnse 'credo' komt van 'cor-dare', je hart aan iets geven. Mensen hebben een onuitroeibare 'behoefte om te geloven' (J. Kristeva). Men kan geloven in geld, macht, voetbal, sterrendom, een politieke doctrine, een religieuze openbaring.

Belangrijker dan de geloofs-inhoud van religies, is de activiteit van het geloven, het zich geven aan/voor iets. In de Karmel* gelooft men in de 'God' van liefde* door zich aan hem/haar/het uit te leveren.