Hervorming

Bijgewerkt: 27 feb 2019


De Karmel* ontstond ronde de twaalfde eeuwwisseling op de berg Karmel nabij Haïfa en kwam gauw naar West-Europa, waar na een snelle verspreiding tijden van beproeving en verslapping aanbraken. Op deze crisis trachtten meerdere hervormingsbewegingen een antwoord te bieden.

De bekendste daarvan ontstond in de Spaanse Gouden Eeuw, onder het impuls van Teresa* van Jezus en Johannes* van het Kruis. Daarom wordt deze tak van de Karmel, die zich spoedig vanuit Spanje over de rest van Europa verspreidde en die zich na (kerk-)politieke verwikkelingen van de oorspronkelijke Karmel afscheurde, de 'hervormde Karmel' genoemd, de Karmel volgens de 'teresiaanse Hervorming'. Men spreekt ook van de 'Ongeschoeide karmeliete(esse)n'*, omdat de allereerste leden van deze hervorming een tijdlang geen schoeisel droegen.