Interreligie

Bijgewerkt: 27 feb 2019


In de huidige wereld is het elkaar doordringen van culturen en religies* niet meer weg te denken. De Karmel* is ontstaan op Joodse bodem, toen de moslims al dreigend in de buurt waren. De teresiaanse Hervorming* is nog veel dieper beïnvloed door de joodse en islamitische mystiek*, die bijzonder levendig was in het Spanje van vóór de beide hervormers.

Hierdoor kan de Karmel een belangrijk rol spelen in de onderlinge toenadering van religies en in hun gemeenschappelijk uitzuiveringsproces. Ook met de religies van het verre Oosten — hindoeïsme, boeddhisme, taoïsme, confucianisme, om de grootste op te noemen — is een heel beloftevolle dialoog* te voeren.