Jezus

Bijgewerkt: 27 feb 2019


De Karmel* is een christelijke beweging die zijn verre oorsprong vindt in de beweging rond Jezus en in Jezus zélf. Elke christelijke spirituele* en mystieke* stroming kan met recht en reden teruggrijpen naar Jezus, dus ook de Karmel. Jezus dus als eerste 'karmeliet'*, die 's nachts bad en overdag actief* was, in de afzondering op de berg contemplatief* was en temidden van de menigte zijn contemplatieve godservaring probeerde door te geven.

Jezus is de grootste mysticus, die in non-dualiteit* of mystieke eenheid* met God leefde: 'Ik en de Vader, Wij zijn één' (Joh 10,30); hij is ook de 'gemeenschappelijke mens', de 'volkomen mens' die de mystieke eenheid met God beleefde temidden van de mensengemeenschap. Leven in de Karmel is navolging van Jezus, van de biddende Jezus en de Jezus die leerde bidden.

Jezus hoeft niet het breekpunt te zijn in de interreligieuze dialoog; hij kan integendeel het cruciale verbindingselement zijn. Dit veronderstelt wel een meer non-dualistische* instelling.