Karmel

Bijgewerkt: 27 feb 2019


De Karmel is een van de grote religieuze Orden van de Kerk.

Ontstaan op de berg Karmel nabij Haïfa rond de twaalfde eeuwwisseling, gaat zij terug op enkele kluizenaars die samen het leven van de profeet Elia* en dat van Maria* probeerden na te volgen, door de eenzaamheid* te verzoenen met inzet in de nabije omgeving. Eenzaamheid en gemeenschap, contemplatie* en actie* waren de twee grote assen van hun bestaan.

Bij hun gedwongen verhuizing naar West-Europa moesten zij de fysieke eenzaamheid opgeven en verinnerlijken: zij gingen wonen in kloosters in steden en nog meer aan pastoraat doen in de Kerk. Perioden van verzwakking werden opgevolgd door hervormingspogingen, waarvan de teresiaanse Karmel de bekendste is.