Zoeken

Kosmos

Bijgewerkt op: 27 feb. 2019


Het christendom is vooral op de geschiedenis als heilsgeschiedenis gericht, en in de Karmel* gaat de beweging vooral naar binnen, naar de diepten* van het eigen hart. Daardoor is de aandacht voor de kosmos in christendom en Karmel soms ondermaats gebleven, met niet onbelangrijke gevolgen.

Toch waren de grote mystici* van de Karmel ook grote minnaars en minnaressen van de pracht en de diepte van de kosmos. Het 'Geestelijk Hooglied' van Johannes van het Kruis legt hier welsprekend getuigenis van af.

De kosmos is een expressie van het mysterie* van 'God': de contemplatieve godservaring moet zich dan ook op de kosmos richten en de actieve inzet op grond van deze contemplatieve ervaring moet dan ook voor de kosmos gelden. Het is een grote uitdaging het christelijke geloof en de karmelitaanse spiritualiteit in eenklank te brengen met de hedendaagse nieuwe kosmologieën. 

Recente blogposts

Alles weergeven

Belangrijke metafoor voor in de spiritualiteit. De eerste karmelieten* op de berg Karmel* inspireerden zich aan de woestijnvaders, dit waren christenen, mannen en vrouwen ('woestijnmoeders' dan), die

In alle spirituele* en mystieke* tradities speelt de metafoor van de weg een grote rol: de eenwording* met en omvorming* van de mens in het Ultieme* is een gradueel en langzaam proces, een weg die moe

Vrede is het allerkostbaarste goed. Zonder vrede kan al de rest niet. Het streefdoel van elke (spirituele) mens en van de mysticus* is de vrede: spirituele vrede in het allerdiepste centrum* — vrede m