Zoeken

Liefde

Bijgewerkt op: 27 feb. 2019


Natuurlijk het hart van de mens, van religie(s)* en van 'God'*. 'God is liefde', zegt de Bijbel; maar de Bijbel heeft natuurlijk niet het monopolie op de liefde. Zij staat centraal in àlle religies.

Ook de mystiek* van de Karmel* is een liefdemystiek, waarvan alle tonaliteiten aan bod komen: vriendschap (Teresa* van Jezus), huwelijksliefde (Johannes* van het Kruis), kinderliefde (Thérèse* van Lisieux), enz.

Bidden* is liefhebben en niet denken, zegt Teresa. Bidden is vereniging* met en omvorming* in liefde, zegt Johannes. Alle figuren van de Karmel spreken de Bijbel na dat 'God'* wezenlijk liefde is. Heel cruciaal voor christenen is het gelaat van Jezus* om deze liefde te zien.

Recente blogposts

Alles weergeven

Belangrijke metafoor voor in de spiritualiteit. De eerste karmelieten* op de berg Karmel* inspireerden zich aan de woestijnvaders, dit waren christenen, mannen en vrouwen ('woestijnmoeders' dan), die

In alle spirituele* en mystieke* tradities speelt de metafoor van de weg een grote rol: de eenwording* met en omvorming* van de mens in het Ultieme* is een gradueel en langzaam proces, een weg die moe

Vrede is het allerkostbaarste goed. Zonder vrede kan al de rest niet. Het streefdoel van elke (spirituele) mens en van de mysticus* is de vrede: spirituele vrede in het allerdiepste centrum* — vrede m