Liefde

Bijgewerkt: 27 feb 2019


Natuurlijk het hart van de mens, van religie(s)* en van 'God'*. 'God is liefde', zegt de Bijbel; maar de Bijbel heeft natuurlijk niet het monopolie op de liefde. Zij staat centraal in àlle religies.

Ook de mystiek* van de Karmel* is een liefdemystiek, waarvan alle tonaliteiten aan bod komen: vriendschap (Teresa* van Jezus), huwelijksliefde (Johannes* van het Kruis), kinderliefde (Thérèse* van Lisieux), enz.

Bidden* is liefhebben en niet denken, zegt Teresa. Bidden is vereniging* met en omvorming* in liefde, zegt Johannes. Alle figuren van de Karmel spreken de Bijbel na dat 'God'* wezenlijk liefde is. Heel cruciaal voor christenen is het gelaat van Jezus* om deze liefde te zien.