Liturgie

Bijgewerkt: 27 feb 2019


Naast het persoonlijke gebed* bidt men in de Karmel* ook het liturgische gebed. Liturgie is het gemeenschappelijke gebed van de Kerk, waarin dankzij liederen, psalmen, lezingen en gebeden de heilsgeschiedenis van het Joodse volk en het leven van Jezus* en de eerste kerk wordt gerepresenteerd, opdat men het zou overwegen en er zich door laten omvormen*.

Het stuk ochtendliturgie heet 'lauden', het avondgebed heet 'vespers', en het nachtgebed heet 'completen'. Hoogtepunt en bron van de liturgie is het beleven van de eucharistie, deelname aan het paasmaal van de gemartelde en levende Jezus van Nazareth. 'Liturgie' komt van het Grieks voor 'werk'.