Maria (Moeder van Jezus)

Bijgewerkt: 27 feb 2019


De eerste karmelieten* op de berg Karmel* woonden rondom een kapel aan Maria toegewijd. Maria is in de Karmel het oerbeeld van openheid voor 'God'* en liefde voor 'God'. Een oude tekst van de Karmel ziet Maria als oerbeeld van de karmeliet; karmelieten waren ooit pleitbezorgers van de 'onbevlekte Ontvangenis'.

In de stilte* van Nazareth was zij 'contemplatief'*, met Jezus* meetrekkend doorheen Galilea was zij 'actief'*. Zij vertegenwoordigt ook het vrouwelijke-moederlijke van 'God' voor vele christenen (en moslims!).