Meditatie

Bijgewerkt: 27 feb 2019


Het actuele, interreligieuze 'meditatie' heeft een andere betekenis dan het vroegere, christelijke 'meditatie'. In de traditionele gebedsscholen van het christendom was meditatie een nadenkend en navoelend stilstaan bij een thema of een tekst, bij voorkeur uit de Bijbel. Die meditatie kon dan overgaan tot gebed* of dialoog* met 'God'* en deze dialoog kon zelf weer mystiek* gebed of contemplatie* worden.

Het actuele 'meditatie' is meer bepaald door de Oosterse religies en betekent het diepere bidden waar redeneren en voelen reeds achterwege blijft en benadert dus reeds meer het christelijke contemplatie-begrip.

Omdat de hele werkelijkheid - kosmos, mens en 'God' - mysterieus is, is mediteren binnendroegen in dit mysterie en dus stiller worden, leren niet-weten en loslaten...