Zoeken

Meditatie

Bijgewerkt op: 27 feb. 2019


Het actuele, interreligieuze 'meditatie' heeft een andere betekenis dan het vroegere, christelijke 'meditatie'. In de traditionele gebedsscholen van het christendom was meditatie een nadenkend en navoelend stilstaan bij een thema of een tekst, bij voorkeur uit de Bijbel. Die meditatie kon dan overgaan tot gebed* of dialoog* met 'God'* en deze dialoog kon zelf weer mystiek* gebed of contemplatie* worden.

Het actuele 'meditatie' is meer bepaald door de Oosterse religies en betekent het diepere bidden waar redeneren en voelen reeds achterwege blijft en benadert dus reeds meer het christelijke contemplatie-begrip.

Omdat de hele werkelijkheid - kosmos, mens en 'God' - mysterieus is, is mediteren binnendroegen in dit mysterie en dus stiller worden, leren niet-weten en loslaten...

Recente blogposts

Alles weergeven

Belangrijke metafoor voor in de spiritualiteit. De eerste karmelieten* op de berg Karmel* inspireerden zich aan de woestijnvaders, dit waren christenen, mannen en vrouwen ('woestijnmoeders' dan), die

In alle spirituele* en mystieke* tradities speelt de metafoor van de weg een grote rol: de eenwording* met en omvorming* van de mens in het Ultieme* is een gradueel en langzaam proces, een weg die moe

Vrede is het allerkostbaarste goed. Zonder vrede kan al de rest niet. Het streefdoel van elke (spirituele) mens en van de mysticus* is de vrede: spirituele vrede in het allerdiepste centrum* — vrede m