Zoeken

Mysterie

Bijgewerkt op: 27 feb. 2019


Religies* en mystieke* tradities zoals de Karmel* mogen niet te vlug weten - over 'God'*, over de wereld, over de mens. Dat kunnen ze niet eens.

De reis naar binnen leert de mens ongekende en vreemde gebieden in zichzelf exploreren, en het eindeloze wonder van de kosmos* beter waarnemen, en ook het mysterie* van 'God' echt als een mysterie waarderen. men spreekt van 'negatieve theologie' of 'apofatisme'. De mens is een mysterie, de kosmos is een mysterie, 'God' is hét Mysterie.

Johannes* van het Kruis noemt 'God' daarom 'nacht' en 'duisternis': de echte ontmoeting met 'God' voert steeds dieper binnen in een verblindend licht en dus duister Mysterie, van eenheid*, schoonheid en liefde* wel. 

Recente blogposts

Alles weergeven

Belangrijke metafoor voor in de spiritualiteit. De eerste karmelieten* op de berg Karmel* inspireerden zich aan de woestijnvaders, dit waren christenen, mannen en vrouwen ('woestijnmoeders' dan), die

In alle spirituele* en mystieke* tradities speelt de metafoor van de weg een grote rol: de eenwording* met en omvorming* van de mens in het Ultieme* is een gradueel en langzaam proces, een weg die moe

Vrede is het allerkostbaarste goed. Zonder vrede kan al de rest niet. Het streefdoel van elke (spirituele) mens en van de mysticus* is de vrede: spirituele vrede in het allerdiepste centrum* — vrede m