Mysterie

Bijgewerkt: 27 feb 2019


Religies* en mystieke* tradities zoals de Karmel* mogen niet te vlug weten - over 'God'*, over de wereld, over de mens. Dat kunnen ze niet eens.

De reis naar binnen leert de mens ongekende en vreemde gebieden in zichzelf exploreren, en het eindeloze wonder van de kosmos* beter waarnemen, en ook het mysterie* van 'God' echt als een mysterie waarderen. men spreekt van 'negatieve theologie' of 'apofatisme'. De mens is een mysterie, de kosmos is een mysterie, 'God' is hét Mysterie.

Johannes* van het Kruis noemt 'God' daarom 'nacht' en 'duisternis': de echte ontmoeting met 'God' voert steeds dieper binnen in een verblindend licht en dus duister Mysterie, van eenheid*, schoonheid en liefde* wel.