Mystiek

Bijgewerkt: 27 feb 2019


Totaalmenselijke beleving van de werkelijkheid en van het Ultieme* die beantwoordt aan enkele karakteristieken: 'passief', d.w.z. men mààkt haar niet maar ondergaat of ontvangt haar; 'onmiddellijk', d.w.z. er zijn geen bemiddelende instanties meer tussen de mens en het Ultieme maar het is een contact zonder middel: 'unitief', d.w.z. het is een beleving die de mens één* maakt in zichzelf, met de wereld en met het Ultieme.

In de Karmel staat de roeping tot de mystieke ervaring paradoxaal centraal. De Karmel* legt de klemtoon op de eenheid als omvorming* en op het geleidelijke, niet abrupte karakter daarvan, wat ook een democratische opvatting van mystiek mogelijk maakt.