Zoeken

(Ont-)Hechting

Bijgewerkt op: 27 feb. 2019


Onthechting is een prominent thema in de spiritualiteit* van de Karmel* zoals in alle spiritualiteit. Maar de spirituele praxis van het zich losmaken van aardse goederen ('goede zaken') ging vaak gepaard met een gebrek aan opvoeding tot menselijke maturiteit, die een delicaat evenwicht vereist tussen zich hechten aan en zich onthechten van. Daardoor is de in feite heel positieve ascese (Gr., letterlijk 'oefening') heel vaak ontaard tot hardheid, negativisme en dualisme.

Vandaag wijst men erop dat men zich pas authentiek kan ont-hechten als men eerste geleerd heeft zich authentiek te hechten (aan mensen en zaken). Het ont-hechten is enkel bedoeld als uitzuivering van het zich hechten. De diepe goedheid die in de menselijke aard schuilt — zo zegt ons ook het Chinese denken — moet wel ontwikkeld worden en beschermd worden tegen onmiskenbare egoïstische tendenzen. Daarom is de strijd tussen het oppervlakkige ik (de 'ikkigheid' zegt Kees Waaijman) tegen het diepere zelf onontkoombaar.

Het humanisme van Teresa* van Jezus, sterker dan de soms traditioneel-ascetische termen die ze gebruikt, behoedt haar voor een verkeerde benadering van onthechting. Het is gemakkelijker Johannes* van het Kruis te aanzien voor een harde en dorre asceet, maar ook dit is een grove misvatting. De poëzie van deze mysticus laat duidelijk zien hoezeer hij van de wereld en haar dingen en mensen hield, en alleen onthechting van het eigen grijpen ernaar viseerde, niet van de dingen en de mensen zelf. 

Recente blogposts

Alles weergeven

Belangrijke metafoor voor in de spiritualiteit. De eerste karmelieten* op de berg Karmel* inspireerden zich aan de woestijnvaders, dit waren christenen, mannen en vrouwen ('woestijnmoeders' dan), die

In alle spirituele* en mystieke* tradities speelt de metafoor van de weg een grote rol: de eenwording* met en omvorming* van de mens in het Ultieme* is een gradueel en langzaam proces, een weg die moe

Vrede is het allerkostbaarste goed. Zonder vrede kan al de rest niet. Het streefdoel van elke (spirituele) mens en van de mysticus* is de vrede: spirituele vrede in het allerdiepste centrum* — vrede m