Zoeken

Overgave

Bijgewerkt op: 27 feb. 2019


Een woord dat buiten de religieuze context geen goede klank heeft.


Overgave speelt niettemin een even belangrijke rol in de Karmel als inkeer*. Is het omvormingsgebeuren een kwestie van progressieve verinnerlijking, dan speelt de overgave een cruciale rol daarbij. De beslissende overgang van methodisch naar dieper, mystiek* gebed* is een zaak van (volledige) overgave, meent Teresa* van Jezus.


Ook bij Thérèse* van Lisieux en Edith Stein* speelt de liefdevolle overgave een essentiële rol.

Recente blogposts

Alles weergeven

Belangrijke metafoor voor in de spiritualiteit. De eerste karmelieten* op de berg Karmel* inspireerden zich aan de woestijnvaders, dit waren christenen, mannen en vrouwen ('woestijnmoeders' dan), die

In alle spirituele* en mystieke* tradities speelt de metafoor van de weg een grote rol: de eenwording* met en omvorming* van de mens in het Ultieme* is een gradueel en langzaam proces, een weg die moe

Vrede is het allerkostbaarste goed. Zonder vrede kan al de rest niet. Het streefdoel van elke (spirituele) mens en van de mysticus* is de vrede: spirituele vrede in het allerdiepste centrum* — vrede m