Potior pars

Bijgewerkt: 27 feb 2019


Dit is een Latijnse uitdrukking die in de traditie van de Karmel* voorkomt om erop te wijzen dat het contemplatieve* deel doorweegt op het actieve* deel van het charisma*. Contemplatie is een belangrijker, groter deel van de erfenis van de profeet Elia* en de mystici* van de Karmel, omdat het de grondslag is van het andere, tweede deel: de inzet.


De vormingstijd moet volgens de Nederlandse karmeliet Titus Brandsma daarom bij uitstek een tijd van inleiding/inwijding in de mystiek zijn.