Regel (van Albertus, van de Karmel)

Bijgewerkt: 27 feb 2019


De eerste karmelieten* op de berg Karmel* vroegen aan de plaatselijke patriarch een bindende tekst die hun levensprogramma weerspiegelde. Albertus van Jeruzalem schreef een uiterst korte 'Regel' — 'le Carmel est esprit', de Karmel is geest, meent Jean de Saint-Samson, niet vorm.


In deze Regel spelen de stilte* en de eenzaamheid* een prominent rol. Ook de drie 'goddelijke deugden' van geloof, hoop en liefde spelen een belangrijke rol (zij zijn de harnas wapenrusting die de karmeliet moet aantrekken).


Men sprak in de traditie van de Karmel van het 'centrale voorschrift' van de Regel van de Karmel: iedereen moet in de stilte* en eenzaamheid* luisteren naar Gods Woord en waken in gebed*.