Zoeken

Regel (van Albertus, van de Karmel)

Bijgewerkt op: 27 feb. 2019


De eerste karmelieten* op de berg Karmel* vroegen aan de plaatselijke patriarch een bindende tekst die hun levensprogramma weerspiegelde. Albertus van Jeruzalem schreef een uiterst korte 'Regel' — 'le Carmel est esprit', de Karmel is geest, meent Jean de Saint-Samson, niet vorm.


In deze Regel spelen de stilte* en de eenzaamheid* een prominent rol. Ook de drie 'goddelijke deugden' van geloof, hoop en liefde spelen een belangrijke rol (zij zijn de harnas wapenrusting die de karmeliet moet aantrekken).


Men sprak in de traditie van de Karmel van het 'centrale voorschrift' van de Regel van de Karmel: iedereen moet in de stilte* en eenzaamheid* luisteren naar Gods Woord en waken in gebed*.

Recente blogposts

Alles weergeven

Belangrijke metafoor voor in de spiritualiteit. De eerste karmelieten* op de berg Karmel* inspireerden zich aan de woestijnvaders, dit waren christenen, mannen en vrouwen ('woestijnmoeders' dan), die

In alle spirituele* en mystieke* tradities speelt de metafoor van de weg een grote rol: de eenwording* met en omvorming* van de mens in het Ultieme* is een gradueel en langzaam proces, een weg die moe

Vrede is het allerkostbaarste goed. Zonder vrede kan al de rest niet. Het streefdoel van elke (spirituele) mens en van de mysticus* is de vrede: spirituele vrede in het allerdiepste centrum* — vrede m