Zoeken

Religie

Bijgewerkt op: 27 feb. 2019


Het woord 'religie' wordt meestal etymologisch geduid als 'verbondenheid' (van het Latijnse werkwoord 'religare', verbinden), maar deze etymologie is onzeker. Niettemin is religie inderdaad alzijdige verbondenheid: van mensen met elkaar en met het Ultieme* dat hen overstijgt/bewoont.

Verbondenheid is misschien wel het hoogste goed voor de mens, daarom zijn religies altijd heilsreligies. Religie kan men ook zien als zingevingssystemen. Een systeem is goed als het open is, d.w.z. kan interageren met andere realiteiten en kan evolueren en groeien, maar wordt verderfelijk als het gesloten geraakt.

Er is religie met een persoonlijke 'God'-gestalte (jodendom, christendom, islam) en religie daarzonder (zoals het boeddhisme, het taoïsme en het confucianisme). Het hindoeïsme en het sikhisme denken het Ultieme* als niet- of transpersoonlijk (hoger dan persoonlijk), maar beleven het doorgaans in een persoonlijke 'God'-gestalte. Een wezenlijke dimensie van religie in de hedendaagse wereld is de 'interreligieuze dialoog*'.

Recente blogposts

Alles weergeven

Belangrijke metafoor voor in de spiritualiteit. De eerste karmelieten* op de berg Karmel* inspireerden zich aan de woestijnvaders, dit waren christenen, mannen en vrouwen ('woestijnmoeders' dan), die

In alle spirituele* en mystieke* tradities speelt de metafoor van de weg een grote rol: de eenwording* met en omvorming* van de mens in het Ultieme* is een gradueel en langzaam proces, een weg die moe

Vrede is het allerkostbaarste goed. Zonder vrede kan al de rest niet. Het streefdoel van elke (spirituele) mens en van de mysticus* is de vrede: spirituele vrede in het allerdiepste centrum* — vrede m