Religie

Bijgewerkt: 27 feb 2019


Het woord 'religie' wordt meestal etymologisch geduid als 'verbondenheid' (van het Latijnse werkwoord 'religare', verbinden), maar deze etymologie is onzeker. Niettemin is religie inderdaad alzijdige verbondenheid: van mensen met elkaar en met het Ultieme* dat hen overstijgt/bewoont.

Verbondenheid is misschien wel het hoogste goed voor de mens, daarom zijn religies altijd heilsreligies. Religie kan men ook zien als zingevingssystemen. Een systeem is goed als het open is, d.w.z. kan interageren met andere realiteiten en kan evolueren en groeien, maar wordt verderfelijk als het gesloten geraakt.

Er is religie met een persoonlijke 'God'-gestalte (jodendom, christendom, islam) en religie daarzonder (zoals het boeddhisme, het taoïsme en het confucianisme). Het hindoeïsme en het sikhisme denken het Ultieme* als niet- of transpersoonlijk (hoger dan persoonlijk), maar beleven het doorgaans in een persoonlijke 'God'-gestalte. Een wezenlijke dimensie van religie in de hedendaagse wereld is de 'interreligieuze dialoog*'.