Zoeken

Sensualiteit

Bijgewerkt op: 27 feb. 2019


Sensualiteit is een synoniem voor 'zintuiglijkheid', van het Latijn afkomstig. Dit klink al heel anders: het gewicht van taal. In het verleden was sensualiteit in de wereld van spiritualiteit* en mystiek* uit den boze; vandaag is het één van de meest nagestreefde goederen. 

Spiritualiteit is niet vijandig ten aanzien van sensualiteit, maar er de religieuze verdieping van: de zintuigen worden bezield door een diepere, 'goddelijke'* Subjectiviteit dan de dagdagelijkse subjectiviteit van de mens, en de voorwerpen waar de zintuigen zich op richten zijn bewoond door een diepere, 'goddelijke' Realiteit dan hun strikte binnenwereldje materialiteit.

In alle religies is een wereldvluchtende tendens werkzaam, vanuit een (over)waardering van het Ultieme*. In alle religies komen mystici in opstand tegen deze onderwaardering van het zinnelijke, het kosmische en lichamelijke. In het Oosten noemt men dit het 'tantrische' element. Tantrisme (vaak verward met 'kama', de Indische minnekunst) is het beleven van het Ultieme in de kosmische en zintuigelijke elementen en ervaringen.

Ook de mystiek* van de Karmel* is exploratie van de onvermoedde diepten* van de omringende dingen en van de onze ervaring ervan in 'liefdevolle aandacht'*.

Recente blogposts

Alles weergeven

Belangrijke metafoor voor in de spiritualiteit. De eerste karmelieten* op de berg Karmel* inspireerden zich aan de woestijnvaders, dit waren christenen, mannen en vrouwen ('woestijnmoeders' dan), die

In alle spirituele* en mystieke* tradities speelt de metafoor van de weg een grote rol: de eenwording* met en omvorming* van de mens in het Ultieme* is een gradueel en langzaam proces, een weg die moe

Vrede is het allerkostbaarste goed. Zonder vrede kan al de rest niet. Het streefdoel van elke (spirituele) mens en van de mysticus* is de vrede: spirituele vrede in het allerdiepste centrum* — vrede m