Spiritualiteit

Bijgewerkt: 27 feb 2019


Het woord ruikt naar dualisme — het geestelijke beter dan het materiële — maar in feite is niet een immaterieel leven bedoeld, maar het leven in en naar de (heilige) Geest van 'God'. Spiritualiteit in het algemeen is het streven om dit leven volgens het diepere, het Goddelijke*, het Ultieme*, te bevrijden in ons.

Elke groepering in het christendom of in welke religie* ook, ontwikkelt spontaan een eigen vormgeving van dat algemene streven: de spiritualiteit van de Karmel*, de ignatiaanse spiritualiteit, de spiritualiteit van de arbeid, feministische spiritualiteit enz.

In de spiritualiteit van de Karmel nemen gebed*, stilte* en eenzaamheid* een centrale rol in. Het uiteindelijke doel is de transfiguratie van de hele Werkelijkheid, ook de materiële, zinnelijke en kosmische.