Zoeken

Stilte

Bijgewerkt op: 27 feb. 2019


Stilte vormt samen met eenzaamheid één van de pijlers van de karmelspiritualiteit* van sedert de Regel* van Albertus.

Stilte is een omvattend werkelijkheid, houding en handelen, die een lange en langzame ontwikkeling kent. Het Ultieme* is voorbij woorden, die de werkelijkheid in haar eenvoud en eenheid compliceren en verdelen. Daarom is de weg naar het Ultieme of de transfiguratie van het alledaagse als het Ultieme een weg van verstilling. 

Meditatie* is de weg van woord naar stilte: de veelheid van begrippen en beelden en ervaringen maakt plaats voor de enkelvoudigheid van één woord of beeld; de concentratie op één enkelvoudige realiteit leidt uiteindelijk tot de stille (woordeloze, gedachteloze) aanwezigheid bij/in het Ultieme. Uiteindelijk gaat de stilte zo diep dat men haar kan bewaren in het rumoer en de drukte.

Toch mag stilte niet verabsoluteerd worden. 'God' is ook te vinden in de bonte veelheid van woorden. Wie stil is, vindt het Mysterie; wie spreekt, geniet haar manifestaties... De stilte spreekt zeer welluidend, woorden kunnen heel stil zijn.

Recente blogposts

Alles weergeven

Belangrijke metafoor voor in de spiritualiteit. De eerste karmelieten* op de berg Karmel* inspireerden zich aan de woestijnvaders, dit waren christenen, mannen en vrouwen ('woestijnmoeders' dan), die

In alle spirituele* en mystieke* tradities speelt de metafoor van de weg een grote rol: de eenwording* met en omvorming* van de mens in het Ultieme* is een gradueel en langzaam proces, een weg die moe

Vrede is het allerkostbaarste goed. Zonder vrede kan al de rest niet. Het streefdoel van elke (spirituele) mens en van de mysticus* is de vrede: spirituele vrede in het allerdiepste centrum* — vrede m