Zoeken

Ultieme (de ultieme Werkelijkheid)

Bijgewerkt op: 27 feb. 2019


Dat wat ons 'ultiem aangaat' (Paul Tillich). Het Ultieme is het gemeenschappelijke in de interlevensbeschouwelijke dialoog* tussen mensen. Dit Ultieme kan persoonlijk, onpersoonlijk of transpersoonlijk opgevat worden. men kan het zien als Dat wat alles overstijgt ('transcendentie'), en/of als dat wat alles bezielt ('immanentie').

Een hindoeïstisch spreekwoord zegt: 'Wijzen gaven Het vele namen...', maar elke naam is slechts een vinger die ons naar de maan wijst (en onze blik niet mag vasthouden). Toch kan de 'ultieme waarheid' alleen benaderd worden doorheen de 'conventionele waarheid' — aldus de boeddhistische filosoof-mysticus Nagarjuna. Wie beelden voor 'God'* weigert, rest alleen het praktisch en/of theoretisch atheïsme. De islamitische mysticus Ibn Arabi zegt: we moeten met beide ogen naar de Werkelijkheid kijken: het oog van het verstand dat zegt dat God 'niet dit, niet dat' is, én het oog van de verbeelding dat hem/haar/het in alles vindt. 'God' is tegelijk Niets en Alles.

Minnemystici, mystici die de liefde* centraal stellen, zeggen overal ter wereld dat het hart het orgaan is waarmee we God kunnen 'kennen'. We kunnen iets wél liefhebben zonder het te kennen, beweert Johannes van het Kruis. Maar vele mystici beklemtonen dat de liefde zélf kennis is.

Voor christenen is dit Ultieme vlees en bloed geworden in Jezus* van Nazareth. Hiermee is de kloof tussen het Ultieme en het alledaagse radicaal overbrugd... nadat die kloof of breuk tussen mens en 'God' wel érg diep was gemaakt. Zie 'verlossing'*.

Recente blogposts

Alles weergeven

Belangrijke metafoor voor in de spiritualiteit. De eerste karmelieten* op de berg Karmel* inspireerden zich aan de woestijnvaders, dit waren christenen, mannen en vrouwen ('woestijnmoeders' dan), die

In alle spirituele* en mystieke* tradities speelt de metafoor van de weg een grote rol: de eenwording* met en omvorming* van de mens in het Ultieme* is een gradueel en langzaam proces, een weg die moe

Vrede is het allerkostbaarste goed. Zonder vrede kan al de rest niet. Het streefdoel van elke (spirituele) mens en van de mysticus* is de vrede: spirituele vrede in het allerdiepste centrum* — vrede m